Персональные данные

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
(päivitetty 18.02.2021)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Suomen Konsultti ja Työnvälitys palvelu Oy / Finskaja gazeta
Sörnäisten Rantatie 33 D 5 krs, 00500 Helsinki
Y-tunnus 2164816-4
E-mail: info@gazeta.fi

Rekisterin nimi
gazeta.fi verkkosivuston asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään verkkosivuston omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (GDPR 6 art. 1.a)

Rekisterin sisältö
• Etunimi, sukunimi, syntymäaika
• Yrityksen / yhdistyksen nimi, y-tunnus, yrityksen osoite- ja sähköpostiosoite
• Yksityisen henkilön postiosoite, sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutus
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Verkkosivustomme käyttää OVH:n konsernin web-hotelli ja asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat OVH:n (https://www.ovh.com) tallennustilaan. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ja poistaa tai vaatia mahdollisen virheellisen rekisteriin tallennetut tietonsa korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli Rekisterinpitäjä ei suostu poistamaan henkilötietoja rekisteristä, on Rekisterinpitäjän esitettävä perusteltu syy pyynnön esittäjälle.

Evästeet
Verkkokauppamme käyttää evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.